Gudstjenester på Thyholm i august
01-08-2019 00:00

Gudstjenester i august måned

4. august
7.s.e.Trinitatis
   
Hvidbjerg Kirke 9.00

NN Se dagspressen
Kirkekaffe

Jegindø Kirke 10.30

Morten Krogh Nielsen

Søndbjerg strand  19.00 Morten Krogh Nielsen
11. august
8.s.e.Trinitatis
   
Hvjdbjerg Kirke 10.30 Morten Krogh Nielsen
Søndbjerg Kirke   Morten Krogh Nielsen
18. august
9.s.e.Trinitatis
   
Hvidbjerg Kirke 9.00 Thomas Buelund
Lyngs Kirke 10.30 Møllegudstjeneste
Morten Krogh Nielsen
Jegindø Kirke 10.30 Thomas Buelund
Odby Kirke 9.00 Morten Krogh Nielsen
25. august
10.s.e.Trinitatis
   
Hvidbjerg Kirke 10.30

Thomas Buelund

Lyngs Kirke 9.00 Thomas Buelund
Jegindø Kirke 9.00 NN Se dagspressen
Kirkekaffe
Søndbjerg Kirke 10.30 NN Se dagspressen
     
Aktivitetssted:
Kirkerne på Thyholm
Arrangement starter:
01-08-2019 00:00
Arrangement Slutter:
31-08-2019 00:00