Mississippi har besluttet også at gennemføre
den censurerede kunstudstilling i 2022

Aflevering af kunst til bedømmelse vil ske som allerede beskrevet. Dog vil vi foretage nogle tiltag, så vi ikke får nærkontakt ved aflevering.

Ferniseringen vil blive gennemført lørdag den 14. maj kl. 14.00 efter de regler, der er gældende på det pågældende tidspunktet. Dog vil de kunstnere, der får antaget kunstværker få førsteret til ferniseringen. De gældende regler vil blive offentliggjort senere.

Efterfølgende vil udstillingen være åben for publikum fra søndag den 15. maj til 12. juni hver torsdag, fredag, lørdag og søndag kl. 13.30-17.00. Antal personer, der får adgang til udstillingen vil følge de regler, der vil være på gældende i den aktuelle perioden.

CENSURERET KUNSTUDSTILLING 
14. MAJ – 12. JUNI 2022

Mississippis censurerede kunstudstilling bliver afholdt for 7. gang. 
Her har kunstnere fra hele landet mulighed for at få vurderet deres værker af kvalificerede censorer. 
Der indbydes til anmeldelse af værker til censur blandt kategorierne: 
1) maleri, 2) tegning, 3) grafik, 4) foto, 5) skulptur, 6) kunsthåndværk, 7) blandform, 8) Video.  

Censorer
Jon Gislason, billedkunstner og har undervist på Aarhus Kunstakademi.
Lis Bramsen, billedkunstner og undervist på Skolen for Kunst og design i Aarhus
Lene Desmentik, skuptør og billedkunstner og leder af og underviser på SkulpturafdelingenÅrhus Kunstakademi

Anmeldelse                             Bemærk ny adresse
Blanketter til anmeldelse fås hos 
MISSISSIPPI, Jupitervej 26, Uglev, 7790 Thyholm, post@mississippi.dk 
ved at indbetale kr. 375,00 for hver blanket til reg. nr. 9070 konto nr. 4480538221 
(Husk navn, adresse og mailadresse). Senest indbetaling 03.05.2021.
Blanketten bliver fremsendt på mail, når indbetalingen er godkendt. 
På hver blanket kan der anmeldes 1–5 værker inden for en af udstillingens syv kategorier. Indsendes flere blanketter, nummereres værkerne 1 – 5, 6 – 10, osv. 
Man kan sende værker til flere kategorier, men kun til én kategori pr. blanket. Ekstra blanketter med løbenumre kan rekvireres hos Mississippi. 
Tilmelding kan ske efter 23. januar
HUSK: Ved henvendelse at have løbenummeret parat! 
Blankettens rubrikker skal udfyldes letlæseligt. 
Teksten er grundlag for udstillingskataloget 
Indsendte værker skal være prissat. 
Værker, der ikke er til salg, kan anmeldes som ”privateje”. 

Krav til værkerne
Til censureringen på Mississippi stilles følgende krav til værkerne:  
Værkerne skal være klar til ophængning. Der må ikke bruges snor, der kan give sig.
Der modtages ikke våde værker, 
Der modtages ikke værker med øskner uden for blindrammen 
Værker må ikke være større end 2x2 meter. 
Værker med glas modtages kun i formater op til 40x50 cm (eget ansvar).
Gebyr betales ikke tilbage. 

Indsendelse og aflevering      Bemærk ny adresse:
Udstillingen finder sted på MISSISSIPPI, Jupitervej 26, Uglev, 7790 Thyholm. 
Værker med tilhørende anmeldelsesblanket kan indsendes hertil, således at de bliver modtaget senest tirsdag den 3. maj. 
HUSK at aflevere anmeldelsesblanketten i udfyldt stand sammen med værkerne. 

Værker kan også afleveres personligt på Mississippi: 
Onsdag den 4. maj kl. 13.30-17.00, 
Torsdag den 5. maj kl. 13.30-17.00,
Fredag den 6. maj kl. 13.30-17.00. 
Kan også afleveres i weekenden før kl. 13.30-17.00.

Værker kan også afleveres elektronisk ved at indsende værkerne på følgende måde:
Værkerne uploadtes til en adr., som vil blive fremsendt, når man er tilmeldt og har betalt. Værkerne skal være uploadtet senest tirsdag den 3. maj.
Værker der bliver optaget, der er afleveret elektronisk, skal være afleveret hos os senest onsdag den 11. maj kl. 15.00.

Censur og censurering
Censureringen, der finder sted lørdag den 7. maj og søndag den 8. maj, er lukket for publikum.
Oplysning om resultatet af censureringen kan fås på tlf. 3116 4718 søndag den 8. maj mellem kl. 15.30 og 17.00.
Alle vil få en mail efter endt censurering søndag den 8. maj efter kl. 20.00.

Afhentning af værker
Ikke antagne værker kan afhentes på følgende dage:
Søndag den 8. maj kl. 16.00-18.00
Lørdag den 14. maj kl. 13.30-17.00. 
Søndag den 15. maj kl. 13.30-17.00
Fredag den 20. maj kl. 13.30-17.00
Lørdag den 21. maj kl. 13.30-17.00. 
Søndag den 22. maj kl. 13.30-17.00
Eller efter aftale.

Har man ikke mulighed for afhentning disse dage, bliver værkerne returneret med fragtmand/post på kunstners regning efter mandag den 30. maj. 

Undtaget er dog værker, der er indsendt sammen med antagne værker. Disse kan opbevares til afslutningen af udstillingen. 

Udstillede værker 
Værker skal afhentes efter udstillingens slutning søndag d. 12. juni kl. 17.00 - 18.00 eller fredag d. 17., lørdag d. 18. og søndag d. 19. juni kl. 13.30 – 17.00.
De kunstværker, der ikke bliver afhentet inden for fristen, kan enten blive afhentet i åbningstiden efter aftale mod et honorar på kr. 100,00. 
De kunstværker, der ikke er afhentet senest den 3. juli, vil blive returneret på kunstnernes regning. Skulle der opstå problemer, kan der ringes til 3116 4718 eller sendes en email til post@mississippi.dk.

Præmiering
Der vil blive uddelt 3 præmier. Der vil af dommerne blive uddelt 2 præmier. 1. præmie 1 uges ophold på Mississippi, 2. præmie weekendophold på Mississippi. Den 3. præmie er publikumspræmie er også en weekendophold på Mississippi.

Markedsføring
I forbindelse med udstillingen vil der blive annonceret i kunstavisen, lokale dag- og ugeaviser. Der vil blive udsendt pressemeddelelser, inviteret kunstforeninger og lavet markedsføring på hjemmeside, facebook og instargram. Der vil også blive udgivet et program.

Ophængningsgebyr og provision. 
For arbejder, der antages, er der et ophængningsgebyr på 75,00 kr. pr. stk.
Ved salg beregner Mississippi sig 35% af salgssummen. 

Forsikring
Antagne arbejder, der er optaget i udstillingens katalog, er forsikrede under selve udstillingen på Mississippi, men ellers påhviler evt. forsikring af indleverede arbejder indsenderen selv. 
Mississippi vil naturligvis omgås indsendte arbejder med almindelig omhu, men vi har ikke mulighed for at påtage sig erstatningsansvar for skader eller bortkomst i forbindelse med opbevaring, censur, transport eller returforsendelse. 

Fernisering 
Alle kunstnere, der har indsendt værker, vil blive inviteret med en ledsager til udstillingen/fernisering lørdag den 14. maj kl. 14.00.
Alle kunstnere, der opnår optagelse på udstillingen, vil få 4 fribilletter til udstillingen/ferniseringen. 
Entrepris er kr. 40,00 for voksne. Børn under 14 år har gratis adgang.

På gensyn på ...


Jupitervej 26, Uglev, 7790 Thyholm, 
Bemærk ny adresse

Tlf. 3116 4718, post@mississippi.dk
www.mississippi.dk


 

 

 


TILMELDING HER