Gudstjenester i juli måned
01-07-2020 00:00

Gudstjenester i juli måned

5. juli
4. s.e. Trinitatis
   
Hvidbjerg Kirke 9.00 Lars G. Sandfeld
Kirkekaffe

Søndbjerg Kirke

10.30 Lars G. Sandfeld
12. juli
5. s.e. Trinitatis
   
Lyngs Kirke 10.30 Liv Marit Tjelle Holm
Jegindø Kirke 9.00 Liv Marit Tjelle Holm
Kirkekaffe
Odby Kirke 9.00 Peter Krabbe-Larsen
19. juli
6. s.e. Trinitatis
   
Hvidbjerg Kirke 10.30 Lars G. Sandfeld
Kirkekaffe
Søndbjerg Kirke 9.00 Lars G. Sandfeld
26. juli
7. s.e. Trinitatis
   
Hvidbjerg Kirke 9.00 Thomas Buelund
Kirkekaffe
Lyngs Kirke 9.00 Liv Marit Tjelle Holm
Jegindø Kirke 10.30 Thomas Buelund
Odby Kirke 10.30 Liv Marit Tjelle Holm
     
Aktivitetssted:
Kirker på Thyholm
Arrangement starter:
01-07-2020 00:00
Arrangement Slutter:
31-07-2020 00:00