Foredrag - Egnshistorisk Forening
29-09-2020 19:00

Egnhistorisk Forening for Thyholm og Jegindø
sammen med 
Biblioteket

FOREDRAG
"Et liv i det synnejyske"
med Anna Dinesen fra Struer

Tirsdag den 29. september kl. 19.00 i Midtpunktet

Aktivitetssted:
Nidtpunktet
Arrangement starter:
29-09-2020 19:00
Arrangement Slutter:
29-09-2020 22:00