Kvindekunst på Mississippi
10-04-2016 23:00

Kvindekunst på Mississippi

Fredag den 15. april har Mississippi fernisering kl. 16.00-18.00 på årets forårsudstilling. Udstillingen kører frem til mandag den 16. maj, anden pinsedag. I hele udstillingsperioden er der åben fredag, lørdag og søndag kl. 13.30-17.00, samt på helligdage.

Denne udstilling markerer sig ved at være en udstilling, hvor det kun er kvindelige kunstnere der er repræsenteret.

Udstillingen bliver med billedkunst, tredimensionelt kunst og gobeliner. Og kunstnerne kommer fra Rinkenæs, Aalborg, Århus, Vejle og Mariager, og der er igen lagt op til en udstilling med kunst med forskellighed.

Som sædvanlig er det alle kunstnere, der kan præsentere en lang udstillerliste.  Der er første gang der er tekstilkunst med på en udstilling. Der er gobeliner fremstillet af Anne Mette Kanstrup og så vil der være billedkunst af Else Frøsig, der maler på duge og andre broderede ting.

Udstillerlisten er:
Grethe Mariann Maurseth, Aalborg, billedkunstner
Anette Hornskov Mørk, Vejle, billedkunstner
Berit Jansson, Mariager, billedkunstner og tredimensionelt kunst
Anne Mette Kanstrup, Aarhus, gobeliner
Else Frøsig, Rinkenæs, billedkunst

Præsentation af de enkelte kunstnere:

Grethe Mariann Maurseth:

Jeg bor i Aalborg, men stammer fra Norge. Det kreative har altid optaget mig, men på forskellige niveauer op gennem tiden. Min far malede også, tidligt i min opvækst var maleriet en del af vores hjem, fortæller Grethe Mariann Maurseth og fortsætter - der skulle alligevel gå nogle år inden jeg for alvor havnede på den kunstneriske hylde. Mine tidligere arbejdserfaringer, uddannelse og livserfaring, er meget vigtigt i det arbejde jeg nu laver.

Min inspiration kommer ofte af nære hændelser og den situation jeg befinder mig i. Det kan være de norske fjelde, nærmiljøet, mennesker og bygninger. Jeg kan bedst forholde mig til det naturalistiske. Det giver mig et godt udgangspunkt, at der er noget konkret at forholde sig til.

Jeg maler både med olie og akryl farver, og eksperimenterer med det mangefold af forskellige teknikker og udtryksformer der findes. Jeg bruger tit foto som oplæg, og kombinerer det med maleriet.

Farver og maling fylder en stor del af mit liv, og jeg søger hele tiden nye motiver, og ideer. Den kreative proces stopper ikke, så længe den får næring og får lov til at udvikle sig. Det kræver hårdt arbejde, leg, stædighed, og vilje. Belønningen er det færdige resultat, og glæden ved at skabe noget.

Jeg blev sommeren 2006 færdiguddannet fra Aarhus kunstakademi, en 4-årig uddannelse på fagskolen for maleri. Mine lærere har været Jon Gislason, Søren Taaning, Karen Gabel Madsen og Max Parylewicz.

 

Anette Hornskov Mørk:

I mine lyriske, koloristiske og minimalistiske værker fungerer farven som et væsentligt omdrejningspunkt. Jeg undersøger effekten af farveinteraktioner, farvens sanselige styrke og forbindelsen mellem farve og form. Lærredet eller bunden får en styrende funktion for mine værker. Farver, former, linjer og konturer opstår som fragmenter på fladen, hvor der kan være rum og bevægelse i det fragmentariske. I mine abstrakte kompositioner er intentionen at sætte beskuerens sanseapparat i spil, således at værkerne ikke blot opleves optisk, men ligeledes perciperes med kroppens øvrige sanser. Hensigten med den udprægede grad af abstraktion er ligeledes at skabe åbne værker, der overlader enhver fortolkning og refleksionsproces til beskueren selv.

Selvom billedsproget er fuldkommen abstrakt uden nogen former for visuelt genkendelige objekter eller tydelige fortællinger, udspringer mine værker altid af konkrete synsindtryk. Mine iagttagelser registreres i skitser eller fotografier, hvor de gennemgår en bearbejdningsproces, indtil de gradvist nærmer sig et formelt kunstnerisk udtryk. I den kunstneriske skabelse gør jeg desuden aktivt brug af tvivl, idet værkernes fysiske udformning konstant revurderes og rekonstrueres i en kontinuerlig proces. I min optik er disse spor af tvivl, der synliggør forskellige stadier af den kunstneriske proces, vigtige elementer for værkets samlede udtryk.

Tvivl, balancering og modsatrettede bevægelser er væsentlige begreber både i min kunst og i mit liv.

 

Berit Jansson:

Billedkunstner Berit Jansson er uddannet på det Jyske Kunstakademi 1980-85 og arbejder tredimensionelt med forskellige materialer som papir, stof, farve osv.;

”Jeg er optaget af den dialog, der kan opstå mellem menneske og natur, hvor der kan ske en sammensmeltning mellem menneskets og naturens former, en dialog mellem organiske udtryk, fortælle Berit Jansson.

Materialet og dets muligheder – såsom farve, struktur, konsistens og fylde er af stor betydning for mig.”

Anne Mette Kanstrup:


Anne Mette Kanstrup er uddannet til folkeskolelærer og blev færdig i 1959. Hendes hovedfag var tysk; men jeg har gennem årene undervist i mange fag; dog mest i dansk, tysk, specialundervisning, billedkunst og håndarbejde.

Det var på et kursus inden for håndarbejde Anne Mettes interesse for billedvævning blev vakt. Det at kunne skabe et billede helt fra bunden. Ikke noget lærred eller papir eller andet færdigt materiale; kun tråd, nål og ens egen forestilling om det færdige produkt.

Det færdige produkt. Det har altid været meget vigtigt for hende, at det ikke kun var selve billedet, der var hendes forestilling. Også udformningen, den rent håndværksmæssige, skulle være i orden. Derfor har hun gennem årene udviklet sin helt egen teknik, så billederne hænger glatte og med lige og rene kanter på væggen.

Billedvævning er en meget langsom og krævende proces. Man kan ikke som billedvæver bare starte på et billede, og så gå til og fra væven. Man må have en plan, som man hele tiden arbejder efter. Denne bundethed er udfordrende, og for hende er det en drivkraft i sig selv. Hun vil kunne væve dette! Hun vil kunne få dette lysglimt frem! Man får ikke noget forærende ved et tilfældigt held; men man lærer af sine forsøg siger Anne Mette Kanstrup

Billedvævning er desværre ikke så anerkendt som kunstform som f.eks. maleri; men det er måske fordi det er mindre kendt, og måske fordi det er så udpræget en kvindelig udtryksform.

Else Frøsig:

Else Frøsig, født i 1960 i Vestjylland, er uddannet fra Kunsthåndværkerskolen i Kolding på den grafiske linie, og bestred i de efterfølgende godt 25 år jobbet som art director på reklamebureau og som selvstændig.

Sideløbende med erhvervskarrieren, har behovet for at udtrykke sig kunstnerisk affødt en kontinuerlig strøm af billeder.

Else Frøsigs malerier lyser op med farveglade motiver, hvor brugen af stærk kontrast og komplementærfarver, i kombination med grafisk forenkling, giver hendes billeder karakter og en særegen kraft.

Den selektivt tilstedeværende og detaljering koncentrerer sig hovedsageligt omkring skabningernes øjne, hvilket giver motiverne en sælsom hypnotisk og dragende virkning.