Mississippi har besluttet at gennemføre
den censurerede kunstudstilling

Aflevering af kunst til bedømmelse vil ske som allerede beskrevet. Dog vil vi foretage nogle tiltag, så vi ikke får nærkontakt ved aflevering.

Ferniseringen vil ikke blive gennemført som sædvanligt. Dog vil de kunstnere, der får antaget kunstværker få adgang til en lukket fernisering den 16. maj efter nøje aftalt plan. Alle kunstnere vil med en ledsager få adgang i en time efter en plan. Den enkelte kunstner vil få tidspunkt opgivet samtidig med at man får en bekræftelse på optagelse.

Efterfølgende vil udstillingen være åben for publikum fra søndag den 17. maj til 14. juni hver fredag, lørdag og søndag kl. 13.30-17.00. Der bliver adgang for 8 personer ad gangen og man blive opfordret til at holde afstand.

CENSURERET KUNSTUDSTILLING 
16. MAJ – 14. JUNI 2020

Mississippis censurerede kunstudstilling bliver afholdt for 5. gang. 
Her har kunstnere fra hele landet mulighed for at få vurderet deres værker af kvalificerede censorer. 

Der indbydes til anmeldelse af værker til censur blandt kategorierne: 
1) maleri, 2) tegning, 3) grafik, 4) foto, 5) skulptur, 6) kunsthåndværk, 7) blandform, 8) Video. 

Censorer
3 anerkendte censorer

Anmeldelse 
Blanketter til anmeldelse fås hos 
MISSISSIPPI, Jupitervej 26, Uglev, 7790 Thyholm, post@mississippi.dk, BEMÆRK Ny adresse
ved at indbetale kr. 375,00 for hver blanket til reg. nr. 9070 konto nr. 4480538221 
Blanketten fremsendes på mail, når indbetalingen er godkendt. 
(Husk navn, adresse og mailadresse). 
Senest indbetaling 05.05.2020.
På hver blanket kan der anmeldes 1–5 værker inden for en af udstillingens syv kategorier. 
Indsendes flere blanketter, nummereres værkerne 1 – 5, 6 – 10, osv. 
Man kan sende værker til flere kategorier, men kun til én kategori pr. blanket. 
Ekstra blanketter med løbenumre kan rekvireres hos Mississippi. 
Tilmelding kan ske efter 1. marts
HUSK: Ved henvendelse at have løbenummeret parat! 
Blankettens rubrikker skal udfyldes letlæseligt. 
Teksten er grundlag for udstillingskataloget 
Indsendte værker skal være prissat. 
Værker, der ikke er til salg, kan anmeldes som ”privateje”. 

Krav til værkerne
Til censureringen på Mississippi stilles følgende krav til værkerne:  
Værkerne skal være klar til ophængning. 
Der modtages ikke våde værker, 
Der modtages ikke værker med øskner uden for blindrammen 
Værker må ikke være større end 2x2 meter. 
Værker med glas modtages kun i formater op til 40x50 cm (eget ansvar).
Gebyr betales ikke tilbage. 

Indsendelse og aflevering
Udstillingen finder sted på MISSISSIPPI, Jupitervej 26, Uglev (Bemærk ny adresse), 7790 Thyholm. 
Værker med tilhørende anmeldelsesblanket kan indsendes hertil, således at de bliver modtaget senest tirsdag den 5. maj. 
HUSK at aflevere anmeldelsesblanketten i udfyldt stand sammen med værkerne. 

Værker kan også afleveres personligt på Mississippi: 
Onsdag den 6. maj kl. 13.30-17.00, 
Torsdag den 7. maj kl. 13.30-17.00,
Fredag den 8. maj kl. 13.30-17.00. 
Kan også afleveres i weekenden før kl. 13.30-17.00.

Værker kan også afleveres elektronisk ved at indsende værkerne på følgende måde:
Værkerne uploadtes til en adr., som vil blive fremsendt, når man er tilmeldt og har betalt. Værkerne skal være uploadtet senest tirsdag den 5. maj.
Værker der bliver optaget, der er afleveret elektronisk, skal være afleveret hos os senest onsdag den 13. maj kl. 15.00 for at komme med på udstillingen.

Censur og censurering
Censureringen, der finder sted lørdag den 9. maj og søndag den 10. maj, er lukket for publikum.
Oplysning om resultatet af censureringen kan fås på tlf. 3116 4718 søndag den 10. maj mellem kl. 16.00 og 17.00.
Alle vil få en mail efter endt censurering søndag den 10. maj efter kl. 18.00.

Afhentning af værker
Ikke antagne værker kan afhentes på følgende dage:
Søndag den 10. maj kl. 16.00-18.00
Fredag den 15. maj kl. 13.30-17.00
Lørdag den 16. maj kl. 13.30-17.00. 
Søndag den 17. maj kl. 13.30-17.00
Fredag den 22. maj kl. 13.30-17.00
Lørdag den 23. maj kl. 13.30-17.00. 
Søndag den 24. maj kl. 13.30-17.00

Har man ikke mulighed for afhentning disse dage, bliver værkerne returneret med fragtmand efterfølgende på kunstnerens regning. 
Undtaget er dog værker, der er indsendt sammen med antagne værker. Disse kan opbevares til afslutningen af udstillingen. 

Udstillede værker 
Værker skal afhentes efter udstillingens slutning søndag d. 14. juni kl. 17.00 - 18.00 eller lørdag den 22. og søndag den 23. juni kl. 13.30 – 17.00.
De kunstværker, der ikke bliver afhentet inden for fristen, kan enten blive afhentet i åbningstiden efter aftale mod et honorar på kr. 100,00. 
De kunstværker, der ikke er afhentet senest den 1. juli, vil blive returneret på kunstnerens regning.
Skulle der opstå problemer, kan der ringes til 3116 4718 eller sendes en email til post@mississippi.dk.

Ophængningsgebyr og provision. 
For arbejder, der antages, er der et ophængningsgebyr på 75,00 kr. pr. stk. Hvis gebyret ikke bliver betalt, vil værkerne ikke blive udstillet.
Ved salg beregner Mississippi sig 35% af salgssummen. 

Markedsføring
I forbindelse med udstillingen vil der blive annonceret i kunstavisen, lokale dag- og ugeaviser.
Der vil blive udsendt pressemeddelelser, inviteret kunstforeninger og lavet markedsføring på hjemmeside og facebook. Der vil også blive udgivet et program.

Forsikring
Antagne arbejder, der er optaget i udstillingens katalog, er forsikrede under selve udstillingen på Mississippi, men ellers påhviler evt. forsikring af indleverede arbejder indsenderen selv. 
Mississippi vil naturligvis omgås indsendte arbejder med almindelig omhu, men, har ikke mulighed for at påtage sig erstatningsansvar for skader eller bortkomst i forbindelse med opbevaring, censur, transport eller returforsendelse. 

Fernisering 
Alle kunstnere, der har indsendt værker, vil blive inviteret med en ledsager til udstillingens fernisering lørdag den 16. maj kl. 14.00.
Alle kunstnere, der opnår optagelse på udstillingen, vil få 4 fribilletter til udstillingen/ferniseringen. 
Entrepris er kr. 35,00 for voksne. Børn under 14 år har gratis adgang.

På gensyn på ...


Jupitervej 26, Uglev, 7790 Thyholm, 
Bemærk ny adresse

Tlf. 3116 4718, post@mississippi.dk
www.mississippi.dk