Censorer 2022:

JON GISLASON

Jon Gislason er én af Danmarks kendte internationale kunstnere, som har gjort sig gældende nationalt og internationalt med store udstillinger både herhjemme i Tokyo, New York, Rotterdam og mange andre steder verden over.

Jon Gislason er uddannet på Det Jyske Kunstakademi i Aarhus i perioden 1974-1977. Han har modtaget mange stipendier og udmærkelser, bl.a. Ny Carlsberg Fondets store rejselegat, der førte til et seks måneders ophold på Det danske Akademi i Rom i 1988. Jon Gislason har været medlem af forskellige censurkomiteer, bl.a. &qout;K.P&qout; i 1983-84 og har undervist på Aarhus Kunstakademi i mere end 10 år.

LIS BRAMSEN

Initiativtager til ”Skolen for Kunst og design” www.kunstogdesign.dk i 1990,- undervist der indtil 2018  

I Lis Bramsens malerier udforsker hun forladte bygningsværker.

Arkitektur handler om at skabe rammer for menneskers liv og oplevelser. Bygninger får liv via de mennesker, der bor eller arbejder der, og byrum og landskaber får funktion via de, der tager dem i brug. Men hvad sker der når den menneskelige komponent forsvinder og arkitektur, byrum eller landskaber bliver forladte? Det er de spørgsmål der stilles og undersøges i Lis Bramsens malerier.

Hun er fascineret af ruiner – en slags rumarkæologi- og undersøger nedbrydningen af det menneskeskabte for at se det blive vakt til live igen- når beplantninger eller vejrliget nedbryder det endeligt. Lige der opstår det nye eller begyndelsen til noget nyt.

I de seneste værker arbejder hun med maleri og tegning på flere lag af plexiglas og med cyanotopi, I begge udtryk arbejdes med komplekse rumopfattelser, hvor flere forskellige rum danner en samlet labyrintisk virkning.

Der arbejdes i disse værker med en forståelse af rum både som et kompositorisk motiv og som en personlig konstruktion formet af erindring.

Farveoverlapninger og perspektiviske forskydninger af rum optræder oven i hinanden og udfordrer billedernes umiddelbart letlæselige kompositioner. Der er tale om forskellige forskudte synsvinkler på rum, så de kan opfattes både som konkrete og mentale rum.

LENE DESMENTIK

Leder og underviser på Skulpturafdelingen, den 4 årige uddannnelse Århus Kunstakademi.

Et gennemgående tema i Lene Desmentiks værker er afgrænsninger og især muren som begreb. Både inde for arkitekturen og kunsten har muren spillet en essentiel rolle historisk og kulturelt. Desmentiks praksis omfatter installation og stedsspecifikke værker, skulptur og tegning, hvor hun forbinder det processuelle i udførelsen af sine værker med det bagvedliggende håndværk. Murede vægge, finpudset marmor, håndstøbt bronze og broderede tegninger efterlader tydelige spor af tilblivelsesprocessen i værkerne. Mødet mellem det konceptuelle og håndværket i Lene Desmentiks værker lægger sig i forlængelse af den materialeorienterede tradition som kan sættes i forbindelse med f.eks. danske Per Kirkeby og minimalisten Carl Andre (US), som begge har arbejdet med muren som konstruktion og koncept.